วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556


เรามารู้เรื่อง กฏ กติกา ของกีฬาแต่ละชนิด

   ฟุตบอล
ประวัติกีฬาฟุตบอล
กฎ กติกาฟุตบอล
อุปกรณ์การเล่นฟุตบอล

   ฟุตซอล
ประวัติกีฬาฟุตซอล
กฎ กติกาฟุตซอล
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล

   วอลเลย์บอล
ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล
กฎ กติกาการเล่นวอลเลย์บอล
อุปกรณ์การเล่นวอลเลย์บอล

   บาสเกตบอล

ประวัติกีฬาบาสเกตบอล
กฎ กติกาบาสเกตบอล   
อุปกรณ์ในการเล่นบาสเกตบอล

   กรีฑา
ประวัติกรีฑา
อุปกรณ์กีฬา - กรีฑา

   เซปักตะกร้อ
ประวัติกีฬาเซปักตะกร้อ
กฎ กติกาเซปักตะกร้อ
ประโยชน์การเล่นเซปักตะกร้อ

   กีฬาเปตอง
ประวัติเปตอง
อุปกรณ์เปตอง
วิธีการเล่นเปตอง

   กีฬาเทควันโด
ประวัติเทควันโด
วิธีการป้องกันตัว
วิธีการแข่งขันและกฎ กติกา เทควันโด

   กีฬาเทเบิลเทนนิส
ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประโยชน์ของการเล่นเทเบิลเทนนิส
กฎ กติกาการเล่นเทเบิลเทนนิส

   กีฬากอล์ฟ
ประวัติกีฬากอล์ฟ
กฎ กติกาการเล่นกอล์ฟ
วิธีเล่นกอล์ฟสำหรับมือใหม่ป้ายแดง